"Стою напротив афиши..."

Стою напротив афиши,
Прячусь за ней от ветра,
Холодно и неуютно.

12.12.2010