"Буднично, сумрачно, мрачно..."

Буднично, сумрачно, мрачно,
Но смачно, однозначно.

28.11.2010