"Глазу за что..."

Глазу за что
        зацепиться?
За дым из трубы,
За сварку, за стены,
За тени от сварки на стенах,
За стены от сварки теней.

26.12.2011